این فروشگاه در روزهای جمعه از ساعت ۶ صبح الی ۱۳ ظهر به احترام نماز جمعه تعطیل می باشد