Layer 12
این کتاب در سال ۹۷ در جشنواره شهید اندرزگو مورد تقدیر قرار گرفت
Layer 10
حضور نماینده مقام معظم رهبری در اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان در مراسم رونمایی از تقریظ رهبر فرزانه انقلاب
Layer 8
در سال ۹۸ به تقریظ رهبر انقلاب مزین شد.